centrumplan Bakel

Het centrum van Bakel, het oudste dorp van Brabant, wordt vernieuwd. XOOMlab-collega’s Harvey Otten en André Langenberg hebben samen met de Stem van Bakel een centrumplan opgesteld om het dorpshart levendiger en aantrekkelijker te maken. Eind januari stemde de gemeenteraad van Gemert-Bakel unaniem in met de plannen. “Nog dit jaar moet de schop de grond in!” werd als doelstelling meegegeven en dat zou zomaar eens kunnen lukken.

De herinrichting zal starten met het Wilbertsplein. Dit plein rond de kerk is nu een parkeerplaats. In de plannen wordt de kerk in het groen gelegd. Bakel heeft al een uitgestrekt groen achterland waar veel gefietst en gewandeld wordt en krijgt in de plannen nu ook een groen centrum.

In het groen voor de kerk komt een bijzondere attractie. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met ontwerpbureau Carve. Zij lieten zich inspireren door de Peelrandbreuk. Dit is een breuklijn die dwars door Nederland loopt. In de Peel, ten oosten van Bakel is het opvallend dat in de hoge delen van de breuk water uit de grond opwelt. Door ijzerafzetting is een ondergrondse metalen wand ontstaan. De hoger gelegen wijstgronden zijn daardoor natter dan de lager gelegen zandgrond. Dit unieke fenomeen staat op de nominatie om Unesco geopark te worden. Op het plein komt een speelelement dat de Peelrandbreuk verbeeldt. Water stroomt over een betonnen element dat het voet- en fietspad voor de kerk begeleidt.

Het Centrumplan behelst veel meer. Op basis van de plannen wordt onderzocht of er ruimte is voor wat in Ambtelijk Beschaafd Nederlands een MFA, een MultiFunctionele Accommodatie heet. Het rijke verenigingsleven zou daarmee weer in het centrum onderdak kunnen krijgen. Er liggen plannen om het drukke verkeer door het dorp te stroomlijnen en een aanpak voor het versterken van de horeca en de verswinkels en nieuwe woninglocaties. De waterattractie is het letterlijk spetterende begin van de centrumontwikkeling. Het is het speelse startpunt voor een nieuw centrum waar niet alleen de Bakelnaren maar iedereen die door de mooie omgeving wandelt en fietst graag even langs gaat.