de Horn Rijnsburg

BERGcs werkt voor de gemeente Katwijk aan de uitbreidingswijk de Horn in Rijnsburg. Een Merovingisch grafveld en een Oude Vlietmeander vormen een belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp. Op de plek van het grafveld, een archeologische vindplaats en tevens rijksmonument zal nauwelijks iets in de grond mogen gebeuren. Hier zal een grote (ca. 1 hectare) groene ruimte in het plangebied worden gecreëerd. Deze groene openbare ruimte gecombineerd met speelvoorzieningen, appartementen, woningen en het Oegstgeesterkanaal zullen tot een levendig en plezierige verblijfsruimte van en voor de wijk moeten leiden. De huidige Vliet loopt nu redelijk
rechtlijnig door het plangebied en vormt in de toekomst met zijn natuurvriendelijke oevers en de nieuwe bebouwing aan de oostelijkezijde een overgang naar het historische lint langs de Oegstgeesterweg ‘de Dijk’. De nieuwe (oude) Vlietmeander zal een blauw/groen structurerend element worden in het plangebied, die net als de bestaande Vliet kwaliteit geeft aan de woningen, een belangrijke bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit en een positieve invloed heeft op het leefmilieu binnen het plangebied. De kwaliteit van de Vliet zal zoveel mogelijk voelbaar zijn in het plan, daarom loopt er langs bijna de gehele Vliet een informeel wandelpad. Steeds als de Vliet wordt benaderd en overgestoken door de hoofdroute, wordt de bebouwing verbijzonderd.

opdrachtgever: gemeente Katwijk

BERGcs ism Venster architecten, Parklaan landschapsarchitecten