herstructering en uitbreiding City Nieuwegein

Na een periode van stagnatie wordt er in het centrum van Nieuwegein nieuw ontwikkeld en worden bestaande panden getransformeerd. BERGcs werkt aan de uitbreiding van het centrum aan zowel de oost als de westzijde van het huidige winkelgebied en voorzieningen gebied en de aanpassing van het openbaar vervoer knooppunt van tram en bus. De nadruk ligt bij de uitbreidingen en transformaties op voorzieningen en wonen die het bestaande centrum versterken. Voorwaarde voor deze uitbreidingen en transformaties is dat de toekomstige ontwikkelingen op zorgvuldige wijze aansluiten op de reeds gerealiseerde en functionerende City en het vestigingsklimaat van Nieuwgein versterken. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe ontwikkelingen en de gemeente heeft dit vastgelegd in een koersdocument voor City. Voor de nieuwe ontwikkelingen is een beknopt beeldkwaliteitskader opgesteld dat een aanvulling vormt op de reeds aanwezige kaders.