‘t Duyfrak Katwijk

( Foto Bram van de Biezen )

BERGcs werkt aan ‘t Duyfrak, een stedenbouwkundig plan gebaseerd op het onderliggende slagenlandschap langs de Oude Rijn. Het plan omvat ca. 750 woningen. Water is de drager van het plan; in de vorm van nieuwe sloten en weteringen maar ook door de aanwezigheid van de Oude Rijn, die de oostelijke begrenzing van het plan vormt. De voormalige gemeente Valkenburg (nu Katwijk) besloot in 2003 tot de aanleg van ’t Duyfrak en de bouw van woningen in aangrenzende gebieden. Het betekende dat het dorp Valkenburg in circa 15 jaar zou verdubbelen. Om de identiteit van Valkenburg als tuindersdorp aan de Oude Rijn niet verloren te laten gaan zoekt de nieuwbouw van ‘t Duyfrak daarom aansluiting bij de dorpse identiteit van Valkenburg. Van het begin is ingezet op een duurzame planontwikkeling waarin particulier opdrachtgeverschap een rol kan spelen. Mede dankzij het overal aanwezige water heeft ‘t Duyfrak een zeer duurzaam karakter gekregen, er is een volledige afkoppeling van het water. Daarnaast is door een set van spelregels voor beeldregie gestuurd op een architectuur met een eigentijdse dorpse uitstraling. Voor de eerste fase is een bibliotheek met ontwerpen samengesteld zijn waar 6 architectenbureaus elk een aantal woningontwerpen voor hebben gemaakt. Een deel van deze ontwerpen is ook in de latere fases gebruikt. De wijk is inmiddels bijna afgerond.

opdrachtgever: gemeente Katwijk

BERGcs ism Witteveen en Bos