Daalsehoek Maarssen

Daalsehoek is een inbreidingslocatie in Maarssen Dorp. Het college van burgemeester en wethouders wil de Daalse Hoek ontwikkelen en vernieuwen. Het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van Daalse Hoek is een integraal plan voor de gehele Daalse Hoek tussen Huis ten Boschstraat, Plesmanlaan en Thorbeckelaan in Maarssen-Dorp. Het stedenbouwkundig plan is interactief met direct omwonenden en betrokkenen van Maarssen-Dorp tot stand gekomen met oa inloopmomenten en klankbordgroepen. Het is een integraal plan dat nieuwbouw voor een Kindcentrum, sociale woningen, twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen en buitenruimte oplevert. De bundeling van kinderopvang en basisschool in een Kindcentrum draagt bij aan een toekomstbestendige ontwikkeling. In het stedenbouwkundig plan worden een aantal problemen rond basisschool De Pionier aangepakt. Met de nieuwbouw heeft basisschool De Pionier weer een toekomstbestendig gebouw. Ook zal de verkeersafwikkeling veiliger verlopen. Het stedenbouwkundig plan met beeldkwaliteit vormt mede het toetsingskader voor de ontwikkelingen binnen het plangebied van ontwikkeling Daalse Hoek. Het plan is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad.

opdrachtgever: gemeente Stichtsevecht

BERGcs ism XOOMlab partners Ted schulten (schetsontwerp Kindcentrum) en DMLstudio (visualisaties)